Menu Zamknij

Wszystkie wiadomości dotyczące zwrotów i reklamacji prosimy przesyłać na adres: sklep.gorzow@jakopartner.pl

Informujemy że odzież z jakimkolwiek nadrukiem klubowym  ( herb, napis, inicjał, numer ) nie podlega zwrotom

 

 

 

ZWROTY I REKLAMACJE

ODZIEŻ Z NADRUKIEM – PERSONALIZACJĄ NIE PODLEGA ZWROTOWI

Zwroty i reklamacje prosimy kierować na adres:

JAKO GORZÓW

ul MICKIEWICZA 33

66-400 GORZÓW WLKP.

Do przesyłki prosimy o dołączenie formularza zwrotu –POBIERZ TUTAJ

 

1. Klienci którzy zamierzają zwrócić towar muszą poinformować o tym fakcie sklep w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki oraz odesłać zakupiony towar w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży wystarczy wysłanie na adres E-MAIL oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem wskazanego terminu.

 

2.Zwracany towar klient odsyła na swój koszt w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu zgłoszenia odstąpienia od umowy na adres: JAKO GORZÓW, Ul. Mickiewicza 33, 66-400 Gorzów Wlkp. TOWAR Z NADRUKIEM NIE PODLEGA ZWROTOWI  Klient ponosi koszt przesyłki zwrotnej. Sklep JAKO GORZÓW nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Należy pamiętać, że zwracany produkt musi być nowy i nie może nosić śladów użytkowania, zapakowany w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu z kompletną jego zawartością (w tym również metki). Po otrzymaniu  przesyłki i sprawdzeniu stanu produktu, w ciągu 7 dni roboczych dokonany zostanie zwrot pieniędzy na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot ten dotyczy wyłącznie ceny produktu i nie uwzględnia kosztu transportu.

 

REKLAMACJA


 
 
1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z zamówieniem, uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania lub innej wady, Klient ma prawo do złożenia reklamacji. W tym celu należy przesłać informację drogą elektroniczną na adres sklep.gorzow@jakopartner.pl 

2. Wysyłając informację drogą elektroniczną, należy podać numer zamówienia, nazwę produktu, datę zakupu, szczegółowy opis wady i daty jej stwierdzenia, dane kontaktowe, można również dołączyć zdjęcie.

 

3. W przypadku informacji zwrotnej ze sklepu o konieczności dostarczenia produktu na wskazany adres, Klient zostanie poproszony o odesłanie towaru. W ciągu 14 dni reklamacja zostanie rozpatrzona, a o jej wyniku i sposobie rozstrzygnięcia Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną.